Aristeus antennatus (Risso, 1816)

Classe: Malacostracea
Ordre: Decapoda
Família: Aristeidae

Català: gamba rosada
Anglès: blue and red shrimp
Francès: crevette rouge
Espanyol: gamba rosada

Crustaci demersal, que es distribueix a l’Atlàntic oriental, des de Portugal fins Cap Verd, i a la Mediterrània, a excepció de l’Adriàtic, Egeu i mar Llevantí. És una espècie de profunditat, que viu en fons del talús entre 200 i 2000 m, si bé la seva major abundància es dona entre 400 y 1000 m. La talla màxima s’ha estimat en 35 i 65 mm de longitud cefalo-toràcica en mascles i femelles, respectivament, amb un màxim de 4 ó 5 classes d’edat en la població. Assoleix la primera maduresa sexual al primer any de vida i el període reproductor s’estén des d’abril fins a octubre. És una espècie carnívora i eurífaga, que s’alimenta de gran diversitat de petits invertebrats bentònics i, fins i tot, endo-bentònics. Realitza moviments nictimerales, no molt marcats, de caràcter tròfic. És una de les principals espècies objectiu de la pesquera d’arrossegament de talús que es realitza a la Mediterrània occidental. Les seves captures a la costa peninsular s’han estimat en 1300 tones anuals.

Referències claus:

Crosnier A. & Forest J., 1973. Les crevette profondes de l' Atlantique oriental tropical. Faune tropicale. ORSTOM, Paris, 19: 1-409.

Demestre, M., Carbonell, A., Kapiris, K., Sardà, F., Sbrana, M., Silva, C. 2004. Review of the life history and fisheries of the deep shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816). Fishery Research, (in press).

www.gla.uk/ibis/ICC6

ftp://ftp.fao.org/fi/document/sidp/AC477E_01Shrimp/AC477E00.pdf

http://www.vims.edu/tcs

www.edfam.net